KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

KSÜ EÖB TÜZÜK ÇALIŞMASI-28.05.2015

  T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

(Engelli Öğrenci Birimi)Tüzük Çalışmaları Devam Etmektedir;

Amaç

Engelli Öğrenci Birimi ( EÖB ) K.Maraş Sütçü imam Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personel ile üniversite öğrencilerinin gereksinimlerini karşılayarak üniversite içinde düzenlenen akademik ve akademik olmayan tüm etkinliklere katılmalarını ve böylece başarılarını artırmayı hedefleyen hizmetlerin tümüdür. Engelli bireylerin üniversite içinde karşılaştıkları mimari (fiziksel), politik ve tutumlara ilişkin engelleri belirlenmesi ve bu engellere ilişkin sorunların çözülmesi amaçlanır. Danışmanlık ve destek hizmetlerini yürütmek üzere bir özel eğitimci (üniversitedeki engelli birey sayısına göre iki kişi de olabilir) görevlendirilir.

Her fakülteden Engelli Öğrenci Birimi  ( EÖB )  konusunda çalışacak bir öğretim elemanı görevlendirilir. Bu eleman fakülte sorumlusudur. Özel eğitimci fakülte sorunluları ve öğrencinin danışmanı ile işbirliği yaparak özel gereksinimli bireylerin gerekli destek hizmetlerine ulaşmasını sağlar. Destekler üniversite tarafından sağlanmasına karşın öğrencinin gereksinimlerini karşılayamıyorsa, öğrenci fakülte sorumlusuna başvurur.

Kimler yararlanır?

Dikkat eksikliği hiperaktivite sorunu olanlar, işitme engelliler ve ağır işitenler, görme engelliler ve az görenler, hareket problemi olanlar (fiziksel engelliler), psikolojik problemleri olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, kronik sağlık sorunları olanlar, asperger veya yüksek fonksiyonlu otistik bireyler, geçici yetersizlikleri olanlar ve gönüllü olarak engelli öğrenci başvurusunu yapan, yardıma ihtiyaç duydu engeller konusunda ilgili birimlere bildiren her öğrenci, akademik  yâda idari personel.

Üniversite ne gibi destekler sağlayabilir?

Engelli Öğrenci Birimi ( EÖB ) çalışmaları henüz çok yeni çalışmalardır. Bu nedenle üniversitemizin herkes tarafından ulaşılabilir olması, öğrenci, akademik ve idari personelimizin temel güçlüklerinin azaltılması, başarılarının en üst düzeye çıkarılması, üniversitenin akademik ve akademik olmayan etkinliklerine aktif katılımlarının sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar henüz çok sınırlıdır. Ancak üniversite yönetimi bu konuda ciddi duyarlılık göstermekte, gerekli olan düzenlemeleri ve çalışmaları yapmak istemektedir. Bu nedenle 2008 Eylül ayında, ilk kez EÖB kurulmuş ve bu konuda çalışmak üzere bir Rektör Yardımcısı  atanmıştır. EÖB çalışmaları Engelsiz KSÜ Üniversitesi Birimi çalışmaları çerçevesinde yürütülecektir.

Hizmetler

Üniversitemiz aşağıda sıralanan hizmetlerin üniversite öğrencileri ve çalışanları için Engelliler Danışma ve Destek Hizmetleri aracılığı ( EÖB ) ile sağlamaya çalışır.

1. Fiziksel engeller:

Merdivenler, asansörler (problem durumlarda engelli bireye problem telefonla bildirilir.)

Sınıfların yerini değiştirme

Sınıfları engelli bireylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenleme (sandalyeler, vb..)

Tuvaletler                        Laboratuarlar

Binalara, Park ve  Bahçelere Ulaşılabilirliğinin Sağlaması ( Ulaşılabilirlik Raporu Hazırlanması sağlamak ve eksiklikleri giderilmesi için gerekli girişimleri başlatmak.)

 

2. Acil durum işleyiş planı:

Yangın, Deprem, Sel ve benzeri acil durumlarda engelli bireylerin yer tespitinin yapıla bilmesi ve kurumdan çıkarılmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

3. Ulaşım:

Kampus içi / kampuslar arası akademik ve akademik olmayan etkinliklere ulaşım hizmetleri

4. Spor:

Havuz ve spor salonu gibi alanların fiziksel koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi ( spor bina ve alanlarına girişlerin, lavabo ve wc, soyunma odaları ve duş kabinlerinin, seyirci yerlerine ulaşıla bilirliğin sağlanması için gerekli girişimleri başlatmak. )

5. Park yeri:

Her bina için Öncelikli park yeri ( engelli park yeri ) ve gerekli uyarı ( engelli park levhası ) zorunluluk.

6. Akademik hizmetler

 

Öğrencilere yazılı ders materyallerinin elektronik ortam, Braille, Odyo-teyp, Büyük puntolu materyal gibi formatlarla sunulması. Özellikle Kütüphanelerde engelli salonları ayrıca düzenlenmesi. 

Öğrenci bilgisayar laboratuarlarında en az bir donanımlı çalışma yeri (work station).

o Büyük monitör

o Tek elli kullanıcılar için key board

o Kurzweil reading age

o Yazılı materyal harflerini büyüten program

o Ses kartları

o Konuşmayı yazıya döken materyal

Program ve derslerde uyarlamalar

o Öğrencinin yetersizliği nedeniyle bir dersin gerekliliğini karşılayamadığı durumlarda

+ Ders temel / zorunlu bir ders mi?

+ Bu ders bir başka ders ile değiştirilebilir mi?

+ Değiştirilemezse ve ders temel ders ise dersin yapısından değişiklik ve uyarlamalar

Sınavlarda uyarlamalar: Öğrencinin derse ilişkin gerçek performansını ortaya çıkarmak için sınavlarda yapılması gereken uyarlamalardır.

o Hesap makinesi kullanma

o Bilgisayar kullanma

o Sınavı genişletme

o Sınav süresini artırma (Süre X 1,5 ya da süre X 2)

o Sessiz ortam

o Konuşmayı yazıya dönüştüren program

o Ekran okuyucu

o Destek elemanı (Gönüllü üniversite öğrencileri olabilir)

o Tekerlekli sandalye ile sınav yerine ulaşım

Akademik başarıyı sağlayacak ek önlemler

o Derste not tutmak için yardımcı

o Computer based note taking

o Destek elemanı(Öğrenci)

o Tercüman: İşitme engelliler için Türk İşaret Dili Tercümanı

o Kütüphaneye on line ulaşım

o Ders ödevlerinin diğerlerinden daha önce bildirilerek ek zaman verme

o Barınma: Üniversite Öğrenci Yurtlarında engelli bireyler için düzenlenmiş ulaşımı kolay odalar (gerekirse refakatçi de kalabilecek. Refakatçinin maddi sorumluluğu engelli bireydedir.)

Erken kayıt: Üniversite WEB sayfasında engelli öğrenciler için erken kayıt günü. Diğer öğrencilerden bir gün önce olabilir.

İş ve meslek Danışmanlığı: Çalışma alanı seçme, Stajları organize etme, işe hazırlık

Maddi Destek:, ders kitaplarının ortak kullanımının sağlanması, ders notları (ücretsiz)

Destek grupları: Öğrencinin çevresinde destek grubu oluşturacak düzenlemelerin yapılması

Üniversite tarafından sağlanamayan hizmetler: Maillerin okunması, faturların ödenmesi, kampus dışı ulaşım aracı sağlanması, alışveriş, ev / yurt temizliği, çamaşır yıkama, kişisel hizmetler (düşük ücretle eleman çalıştırma)