KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ YENİ KAYIT YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENİLEN EVRAKLAR-28.05.2015

  Kayıt İşlemleri

KAYIT İŞLEMLERİNDE İZLENECEK ADIMLAR:

Bulunduğunuz yerden harcınızı yatırarak hazırlıklı gelmeniz kayıt işlemlerinizi çabuklaştıracaktır.

 • Bu amaçla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine kayıt işlemleri için gelmeden önce Ziraat Bankası’nın her hangi bir ATM sine gidiniz T.C. Kimlik numaranızı girerek öğrenim ücreti tutarını yatırarak  dekontunuzu alınız. .  Belirtilen öğrenim ücretini yatırmadığınız takdirde kayıt işlemlerinizi yapamazsınız.
 • öğrenim ücretini yatırdıktan sonra bankadan alacağınız  dekontla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik birimlerinde oluşturulan kayıt merkezlerinde belirtilen tarihlerde kesin kaydınızı yaptırabilirsiniz.
 • Alınan dekont Kayıt esnasında Kayıt Bürosuna verilecek.
 • Öğrenci kayıt dosyaları kayıt bürosunda verilecek ve öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kayıt için İstenilen Belgeler:

 1. Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ,
 2. ÖSYM sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,
 3. T.C. kimlik numarası yazılı beyan, (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),
 4. Öğrenim ücreti dekontu ,
 5. 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf, (12 Adet),
 6. 1991 ve daha öncesi doğumlu erkek adaylar için Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair Askerlik şubelerinden alınmış belge ,
 7. Sağlıkla ilgili programlara (Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adaylar için sağlık kurulu raporu veya Üniversitece onaylı sureti,
 8. Dikey geçiş Sınavını kazanarak kayıt yaptıracak adaylar, diğer belgelerle birlikte lise diploması, önlisans diploması veya mezuniyet belgesi aslı veya Üniversitece onaylı sureti ile transkript ve ders içeriklerini de getireceklerdir,
 9. Aday 0,15 kat sayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge ( METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.).

                 KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Noter vekaleti ile kayıt yaptırılabilir ancak Posta ile kayıt yapılmaz,
 2. Kayıt için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz,
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez,
 5. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 6. Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksekokullarında Kayıtlar 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. 

7-Yeni kayıt olacak ikinci öğretim öğrencilerimiz sadece Ziraat bankası ATM lerinden Öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

8- Not:2013-2014 Eğitim Öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak 1.sınıf 1.öğretim öğrencileri kayıt esnasında öğrenci katkı payını yatırmadan kayıt yaptıracaklardır.